Συμμετοχή στο 5ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρία – Βρυξέλλες 2023

5th European Parliament of Persons with Disabilities – Brussels 2023
“Οικοδομώντας ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία στην ΕΕ”