Πρόεδρος Θεοδωρίδου Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Τσίγκας Ευθύμιος
Γενικός Γραμματέας Ζαφειράτος Διαμαντής
Ταμίας Στεργίου Μαριάννα
Μέλος Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος