Πρόεδρος Θεοδωρίδου Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Τσίγκας Ευθύμιος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας Στεργίου Μαριάννα
Μέλος Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος