Πρόεδρος Θεοδωρίδου Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Τσίγκας Ευθύμιος
Γενικός Γραμματέας Zαφειράτος Διαμαντής
Ταμίας Στεργίου Μαριάννα
Μέλος Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος