Πρόεδρος Θεοδωρίδου Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Τσίγκας Ευθύμιος
Γενικός Γραμματέας Γκογκορώσης Ευάγγελος
Ταμίας Γιαννακόπουλος Σωτήριος
Μέλος Ζαφειράτος Διαμαντής