Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Θεοδωρίδου Χριστίνα
Αντιπρόεδρος Καραμάνη Ιωάννα
Γενικός Γραμματέας Παρασκευά Μαριάνθη
Ταμίας Χρονόπουλος Δημήτρης
Έφορος Θανοπούλου Αθανασία
Μέλος Γιαννακόπουλος Σωτήρης
Μέλος Ζαφειράτος Διαμαντής