Από την ίδρυσή του, το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος ΗΠΑΡΧω απευθύνεται σε ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους ανθρώπους που με τη εθελοντική συμμετοχή τους συνεισφέρουν ενεργά στην προώθηση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας. Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται και στην υιοθέτηση της ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών που αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση, ίσως της σπουδαιότερης ιατρικής πράξης του 20ου αιώνα, της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων και ιστών.

Αν επιθυμείς να συμβάλεις στην επίτευξη των στόχων του ΗΠΑΡΧω

Αν επιθυμείς να στηρίξης οικονομικά το ΗΠΑΡΧω