Από την ίδρυσή του το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος ΗΠΑΡΧω στηρίζεται σε ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους ανθρώπους που με τη συμμετοχή τους συνεισφέρουν ενεργά στην προώθηση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας στη χώρα μας.

Αυτή η προσπάθεια εξαρτάται από την εθελοντική προσφορά, την υπεύθυνη στάση ζωής του καθενός και με την υιοθέτηση και προώθηση της ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών που αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μεταμόσχευσης.

Αν επιθυμείς να συμβάλεις στην επίτευξη των στόχων του ΗΠΑΡΧω..

Αν επιθυμείς να στηρίξης οικονομικά το ΗΠΑΡΧω..

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την πρόθεσή σας να στηρίξετε το έργο του ΗΠΑΡΧω κάνοντας μια δωρεά. Για την ολοκλήρωση της δωρεάς, σας ενημερώνουμε ότι:

Η καταβολή της δωρεάς μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

       ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ: 089/480036-22 - IBAN: GR66 0110 0890 0000 0894 8003 622
       ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕIΡΑΙΩΣ: 6002-040036-312 - IBAN: GR48 0171 0020 0060 0204 0036 312

  • Με επίσκεψη στο γραφείο μας (Κερασούντος 17, 115 28 Ιλίσια - Αθήνα )

Θα παρακαλούσαμε πριν την καταβολή της δωρεάς να μας ενημερώσετε στο τηλέφωνο 210 38 00 550 ή με αποστολή e-mail στο info@hparxo.gr.

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος ΗΠΑΡΧω δηλώνει ότι τα παρόντα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό. Η δημοσιοποίηση της δωρεάς θα γίνεται εφόσον το επιθυμεί ο δωρητής.