Μέλος του ΗΠΑΡΧω μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του. Αν είναι ανήλικος εκπροσωπείται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονέων του.
Μπορούν να εγγραφούν και ασθενείς που πάσχουν από βαρείας μορφής νόσο του ήπατος και είναι εγγεγραμμένοι σε λίστα αναμονής εύρεσης ηπατικού μοσχεύματος.

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας να γίνετε μέλος του ΗΠΑΡΧω. Πριν την ολοκλήρωση της εγγραφής, σας ενημερώνουμε ότι:

Μαζί με την αίτηση εγγραφής μέλους θα πρέπει να υποβληθεί:

  • φωτοτυπία ιατρικής γνωμάτευσης που να πιστοποιεί την υποβληθείσα μεταμόσχευση ήπατος
  • μια φωτογραφία (μέγεθος ταυτότητας) για την έκδοση προσωπικής ταυτότητας μέλους

Οι οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους είναι:

  • 10 ευρώ εφάπαξ ποσό με την εγγραφή
  • 20 ευρώ ετήσια συνδρομή

Οι οικονομικές υποχρεώσεις καταβάλλονται στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

  • ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ: 089/480036-22 - IBAN: GR 01100890000008948003622
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕIΡΑΙΩΣ: 6002-040036-312 - IBAN: GR 4801710020006002040036312

Διαβάστε το καταστατικό του ΗΠΑΡΧω εδώ.

Συμφωνώ και επιθυμώ να ολοκληρώσω την εγγραφή ως μέλος του ΗΠΑΡΧω