Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας να γίνετε μέλος του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος ΗΠΑΡΧω.

Μέλος του ΗΠΑΡΧω μπορεί να εγγραφεί όποιος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του. Αν είναι ανήλικος εκπροσωπείται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονέων του. Μπορούν να εγγραφούν και ασθενείς που πάσχουν από βαρείας μορφής νόσο του ήπατος και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών (ΕΜΥΛ).

Οι οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους είναι:

  • 10 ευρώ εφάπαξ ποσό με την εγγραφή
  • 20 ευρώ ετήσια συνδρομή

Οι οικονομικές υποχρεώσεις καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

  • ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ - IBAN: GR66 0110 0890 0000 0894 8003 622
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕIΡΑΙΩΣ - IBAN: GR48 0171 0020 0060 0204 0036 312

Με την αίτηση εγγραφής νέου μέλους θα πρέπει να επισυνάψετε σε μορφή εικόνας (.jpeg, .jpg, .png) ή .pdf:

  • ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί τη μεταμόσχευση ήπατος
  • μια φωτογραφία (μέγεθος ταυτότητας) για την έκδοση ταυτότητας μέλους
  • αποδεικτικό πληρωμής των 30 ευρώ (10 ευρώ εφάπαξ ποσό με την εγγραφή και 20 ευρώ ετήσια συνδρομή)

Συμφωνώ και επιθυμώ να ολοκληρώσω την εγγραφή μου ως μέλος του ΗΠΑΡΧω