Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεμένος/ηΑνύπαντρος/ηΔιαζευγμένος/ηΧηρεία

Επαγγελματική κατάσταση
Άνεργος/ηΣυνταξιούχοςΔημόσιος ΥπάλληλοςΙδιωτικός ΥπάλληλοςΕλεύθερος ΕπαγγελματίαςΜαθητήςΦοιτητήςΆλλο

Είδος Μεταμόσχευσης
Πτωματικός δότηςΖώντας δότης