• Μια "αγκαλιά"
  Μια "στήριξη"
  Μια "υποστήριξη"
  Μια "πληροφορία"
  Μια "διέξοδο"
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • STOP COVID-19
  Οι Μεταμοσχευμένοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Φοράμε Μάσκα
  Πλένουμε χέρια
  Κρατάμε Αποστάσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΗΠΑΡ