Η μεταμόσχευση είναι ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα και συχνά είναι η μόνη αποτελεσματική αγωγή σε περίπτωση σοβαρής οργανικής ανεπάρκειας. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή μπορεί να σώσει ζωές μόνο αν υπάρχουν αρκετά όργανα διαθέσιμα για μεταμόσχευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεργάζονται με τα κράτη μέλη για να αυξηθεί ο αριθμός των δωρητών οργάνων, καθώς και να βελτιωθούν τα συστήματα μεταμόσχευσης και η ποιότητα και η ασφάλεια των διαδικασιών μεταμόσχευσης.

Έτσι κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργανώνει, σε συνεργασία με μια χώρα υποδοχής, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων (EODD) και Μεταμόσχευσης, με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δωρεά οργάνων σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη.