Προτεινόμενη τροπολογία

tropologiaisotitametamosxeymenoismall

Προτεινόμενη τροπολογία 9 βουλευτών για την εξομοίωση των μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων, με τους μεταμοσχευμένους νεφρού.

Στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: “ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ” στις 19/12/2014, 9 Βουλευτές  προτείνουν να συμπεριληφθεί τροπολογία που να εξομοιώνονται πλήρως οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων, με τους μεταμοσχευμένους νεφρού σε θέματα παροχών. Ένα διαχρονικό αίτημα του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” που σαν στόχο είχε την ισονομία μεταξύ χρόνια πασχόντων ασθενών και ιδιαίτερα των μεταμοσχευμένων ασθενών.

Τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και ευελπιστούμε και στη μελοντική τους βοήθεια για την επίλυση πολύ σοβαρών προβλημάτων. 

tropologiaisotitametamosxeymenoi