Συνάντηση με το Διοικητή του ΓΝΑ “Λαϊκό”

Στις 22/4/2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου κ. Θεοδωρίδου και του Αντιπροέδρου κ. Τσίγκα με το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό», κ.Ροϊδη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” σχετικά με τα ανησυχητικά δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αναφέρονται σε χωροταξικούς και άλλους περιορισμούς που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του υφισταμένου προγράμματος μεταμοσχεύσεων ήπατος στο «Λαϊκό» νοσοκομείο και θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε παραγκωνισμό ή και εν τέλει πλήρη διακοπή του προγράμματος. Η ταύτιση απόψεων είχε σαν επακόλουθο, τα αποτελέσματα της συνάντησης να είναι πολύ ενθαρρυντικά για το παρόν και το μέλλον του ηπατικού μεταμοσχευτικού προγράμματος του ΓΝΑ “Λαϊκό”. Ευχαριστούμε πολύ το Διοικητή κ. Ροϊδη για τη συνεργασία.
Για τα αποτελέσματα της συνάντησης εκδόθηκε Δελτίο Τύπου. Για να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.