Αποδοχή δωρεάς

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” για την αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας “ΑΙΓΕΑΣ”.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.