Επιστολή προς Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας “ΑΙΓΕΑΣ” – Αποδοχή δωρεάς

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” για την αποδοχή δωρεάς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας “ΑΙΓΕΑΣ”. Επίσης ευχαριστίσουμε ιδιαίτερα για αυτή την τόσο ευγενική προσφορά που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορθή λειτουργία του σωματείου “ΗΠΑΡxω” και την επίτευξη των στόχων του, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τα Άτομα με Αναπηρία και τους χρόνια πάσχοντες.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.