Διεκδίκηση Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων

Ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων Καθηγητή κ. Φούζα Ιωάννη συντάσσεται και αυτό με όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να βοηθήσει στη διεκδίκηση Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων με στόχο να διεξαχθεί στη χώρα μας το 2023. Για το λόγο αυτό το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” αποστέλλει υποστηρικτική επιστολή όπου περιγράφει τα πολύ σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν αν η χώρα μας καταφέρει να οργανώσει ένα τόσο σημαντικό συνέδριο.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.