Επιστολή προς Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κοντό Δ. – Χρεώσεις ασθενών που απευθύνονται στο βέλγικο σύστημα υγείας

Με την παρούσα επιστολή, επισημάνουμε στον Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Κοντό Δημήτρη συγκεκριμένο πρόβλημα ασθενών όταν απευθύνονται στο βέλγικο σύστημα υγείας με σκοπό, να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος ή να επανελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους μετά από την υποβολή τους σε μεταμόσχευση ήπατος. Επίσης προτείνουμε και συγκεκριμένο τρόπο επίλυσής του ύστερα από επαφή μας με τους αρμόδιους.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ