Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων – Αθήνα ESOT 2023

Αθήνα ESOT 2023. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων.