24/12/2011 – Εντολή Δικαστικής Προσφυγής κατά Σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2611/Β/08.11.2011) «Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας»

hparxo logo

 

 

 

 

To Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” αποφάσισε να καταθέσει εντολή δικαστικής προσφυγής κατά των διατάξεων της ΥΑ για τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας.

hparxo logo

To Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” αποφάσισε να καταθέσει εντολή δικαστικής προσφυγής κατά τωνδιατάξεων της ΥΑ για τον Κανονισμό Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας.

Για να διαβάσετε τη δικαστική εντολή πατήστε εδώ.