Επιστολή προς Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εργασίας – Μη σύννομες και αντισυνταγματικές περικοπές στις συντάξεις των ΑμεΑ

3 logos

Με την παρούσα επιστολή, οι πανελλήνιοι σύλλογοι μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων (Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευθέντων εκ Νεφρού, Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω”, Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης “Συνεχίζω”) καταγγέλλουν τη μη σύννομη, αντισυνταγματική και εν τέλει ανήθικη πολιτική των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερα αυτή η παράκρουση αναδεικνύεται στην απόφαση της να εξαιρεί ΜΟΝΟ από τις απάνθρωπες μνημονικές οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις τα ΑμεΑ που είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο. Διαχωρισμός που δεν λαμβάνει υπόψη τη βιολογική κατάσταση του συνταξιούχου ή το ποσοστό της αναπηρίας του.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.