26/02/2013 – Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ Παπαγεωργόπουλο Λ. – Παρατηρήσεις στον «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας» του ΕΟΠΥΥ

 hparxo logo

 

 

 

Με την παρούσα επιστολή καταθέτουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Παπαγεωργόπουλο Λ. για τον «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας» του ΕΟΠΥΥ και συγχρόνως επισημάνουμε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς.

hparxo logo

Με την παρούσα επιστολή καταθέτουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Παπαγεωργόπουλο Λ. για τον «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας» του ΕΟΠΥΥ και συγχρόνως επισημάνουμε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.