Επιστολή προς Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παπαγεωργόπουλο Λ. – Παρατηρήσεις στον “Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας”

Με την παρούσα επιστολή καταθέτουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Παπαγεωργόπουλο Λ. για τον «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας» του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και συγχρόνως επισημάνουμε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση γιατί επηρεάζουν τις ζωές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως οι μεταμοσχευμένοι συμπαγών οργάνων.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.