Μετακίνηση της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών πληροφορήθηκαν τη μετακίνηση και την εν συνεχεία συγχώνευση της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο». Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία Covid-19, ωστόσο έχει τεράστιες συνέπειες τόσο στη μεταμοσχευτική διαδικασία όσο και στην νοσηλεία των μεταμοσχευμένων ασθενών. Για τους ως άνω λόγους, αποστείλαμε επιστολή στο Διοικητή 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κ. Τσαλικάκη Δ. ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη λύση μειώνοντας τα δυσάρεστα επακόλουθα αυτής της απόφασης.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.