Συμμετοχή στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων

Ευχαριστούμε θερμά σαν Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνέδριου Μεταμοσχεύσεων για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε και εμείς και να ακουστεί η φωνή και οι ανησυχίες μας.