Επιστολή προς Πρόεδρο Ε.Ο.Μ. Χατζή Α. – Στήριξη κατά Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ. κ. Χατζή Α. που ζητά την στήριξη του κατά του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας που ορίζει τα ποσοστά αναπηρίας στη μεταμόσχευση ήπατος 10% μετά το πρώτο χρόνο από την υποβληθείσα μεταμόσχευση.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.