05/02/2013 – Προς Πρόεδρο του ΕΟΜ Xατζή Α. – Αίτημα χορήγησης φακέλων υποψηφιοτήτων με σκοπό την αδειοδότηση Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα

hparxo logo

 

 

 

 

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω”  προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Xατζή Α. ζητώντας  αντίγραφα από τους φακέλους υποψηφιοτήτων με σκοπό την αδειοδότηση Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα.  που έχουν καταθέσει συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη και να εκφέρουμε γνώμη για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τόσο τη δική μας διαχείριση όσο και των επερχομένων ηπατοπαθών που θα έχουν την τύχη να λάβουν το «δώρο της ζωής» μετά από μια επιτυχή μεταμόσχευση.

hparxo logo 

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω”  προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Xατζή Α. ζητώντας  αντίγραφα από τους φακέλους υποψηφιοτήτων με σκοπό την αδειοδότηση Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα.  που έχουν καταθέσει συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη και να εκφέρουμε γνώμη για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τόσο τη δική μας διαχείριση όσο και των επερχομένων ηπατοπαθών που θα έχουν την τύχη να λάβουν το «δώρο της ζωής» μετά από μια επιτυχή μεταμόσχευση.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.