Επιστολή προς Πρόεδρο του Ε.Ο.Μ. Xατζή Α. – Αίτημα χορήγησης φακέλων υποψηφιοτήτων για αδειοδότηση Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω”  προς τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων Xατζή Α. ζητώντας  αντίγραφα από τους φακέλους υποψηφιοτήτων με σκοπό την αδειοδότηση Μονάδας Μεταμόσχευσης Ήπατος στη Ν. Ελλάδα που έχουν καταθέσει συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, προκειμένου να διαμορφώσουμε άποψη και να εκφέρουμε γνώμη για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τόσο τη δική μας διαχείριση όσο και των επερχομένων ηπατοπαθών που θα έχουν την τύχη να λάβουν το «δώρο της ζωής» μετά από μια επιτυχή μεταμόσχευση.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.