Επιστολή προς Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παπαγεωργόπουλο Λ. – Μη χορήγηση του ανοσοκατασταλτικού φαρµάκου Sandimmun Neoral

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Παπαγεωργόπουλο Λ. για την άμεση τροποποίηση οδηγίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπου εξαιρεί τους μεταμοσχευμένους ήπατος από τη χορήγηση του ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου Sandimmune Neoral επιτρέποντας το μόνο για τους νεφροπαθείς !!! Φαρμάκου άκρως σημαντικού που είναι αναγκαίο για τη βιωσιμότητα του μοσχεύματος και κατ’ επέκταση του ίδιου του ασθενούς.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.