Αλλαγή των δικαιολογητικών χορήγησης διατροφικού επιδόματος

 

Ενημερώνουμε ότι για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος θα πρέπει ο δικαιούχος να καταθέτει βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο που να βεβαιώνεται η μεταμόσχευση που έχει υποβληθεί και ότι βρίσκεται σε συνεχή ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Η κατάθεση της προαναφερόμενης βεβαίωσης θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά στους αρμόδιους φορείς κάθε Μάιο και Νοέμβριο. Η μέχρι σήμερα κατάθεση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τη χορήγηση του διατροφικού επιδόματος καταργείται.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.