Έγκριση για τη φαρμακευτική ουσία everolimus (Certican)

Σας πληροφορούμε ότι υπάρχει νέα έγκριση από τον ΕΟΦ για τη φαρμακευτική ουσία  everolimus (Certican) στη μεταμόσχευση ήπατος.

Στα χαρακτηριστικά του φαρμάκου πλέον αναφέρεται :

“Το Certican ενδείκνυται για την προφύλαξη από την απόρριψη οργάνου σε ασθενείς που λαμβάνουν ηπατικό μόσχευμα. Στη μεταμόσχευση ήπατος, το Certican θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με tacrolimus και κορτικοστεροειδή”.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Ο γιατρός είναι ο αρμόδιος να καθορίσει ποιος ασθενής είναι κατάλληλος να του συνταγογραφηθεί το φάρμακο. Επίσης δεν χρειάζεται οι ασθενείς να παίρνουν ατομικά έγκριση από την ανάλογη επιτροπή του ΕΟΦ στην περίπτωση που τους συνταγογραφηθεί το συγκεκριμένο φάρμακο.

Η δραστική ουσία του Certican είναι το everolimus. Το everolimus ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται ανοσοκατασταλτικά. Χρησιμοποιείται ώστε να αποτραπεί η απόρριψη του μεταμοσχευμένου νεφρού, της μεταμοσχευμένης καρδιάς ή του μεταμοσχευμένου ήπατος από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Το Certican χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα, όπως η κυκλοσπορίνη στη μεταμόσχευση νεφρού και καρδιάς, το tacrolimus στη μεταμόσχευση ήπατος και τα κορτικοστεροειδή.

Για να διαβάσετε την Aνακοίνωση πατήστε εδώ.