Επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών Βενιζέλο Ε. – Εξαίρεση από τα οικονοµικά µέτρα εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” προς τον Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο Ε. ζητώντας την εξαίρεση των µεταµοσχευµένων από ήπαρ ασθενών αλλά και των ηπατοπαθών ασθενών τελικού σταδίου από τα οικονοµικά µέτρα εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου και το νέο ενιαίο τέλος ακινήτου.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.