5η ημερίδα “Βήματα Ασθενών”

Στην 5η ημερίδα “Βήματα Ασθενών”, το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” εκπροσώπησε η Πρόεδρος κ. Θεοδωρίδου Χ. και ο Αντιπρόεδρος κ. Σουβλής Π. Η εκδήλωση, που διοργάνωσε το iatronet, είχε ως θέμα: “Αποτελεσματική διοίκηση ενός συλλόγου ασθενών”. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ινστιτούτο Παστέρ.

Αρχικά εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών κατέθεσαν σημαντικές μεθόδους που εφαρμόζουν επιτυγχάνοντας την εύρυθμη λειτουργία των συλλόγων τους. Έπειτα, οι παρουσιάσεις ΜΚΟ και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών στην ημερίδα τόνισαν την αναγκαιότητα παρεμβάσεων και προγραμμάτων ενδυνάμωσης. Συνολικά, δόθηκαν πληροφορίες οργανωτικού χαρακτήρα και πρακτικές άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Τέλος, τονίστηκε η σπουδαιότητα της διοίκησης και της οργάνωσης στη λειτουργία των συλλόγων ασθενών που οδηγεί στην υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων.

Για δείτε περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.