Επιστολή προς Ε.Σ.Α.μεΑ. – Προτάσεις τροποποίησης του Ε.Κ.Π.Υ.

Ύστερα από αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” απέστειλε τις παρατηρήσεις του για το προσχέδιο υπομνήματος προτάσεων – παρατηρήσεων επί της επικειμενης τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για να διαβάσετε τις προτάσεις του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” πατήστε εδώ.