Προτάσεις τροποποίησης του ΕΚΠΥ

 

HPARXO esamea

Ύστερα από αίτημα της ΕΣΑμεΑ το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” απέστειλε τις παρατηρήσεις του για το προσχέδιο υπομνήματος προτάσεων – παρατηρήσεων επί της επικειμενης τροποποίησης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχής Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ.

 

Για να διαβάσετε τις προτάσεις του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” πατήστε εδώ.