Επέκταση δικαιωμάτων ισότημα στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων

HPARXO SYNEXIZO

 Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” που εκπροσωπεί τους ηπατοπαθείς ασθενείς τελικού σταδίου και τους μεταμοσχευμένους από ήπαρ και ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων της Μεταμόσχευσης “Συνεχίζω” που εκπροσωπεί τους καρδιοπαθείς τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένους καρδίας με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εργασίας,  ζητά τη τροποποίηση του νόμου ώστε να αντιμετωπιστεί  θετικά το διαχρονικό αίτημα τους για ισονομία και ισοπολιτεία με την επέκταση των παροχών που δικαιούνται οι νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένοι εκ νεφρού και στους ιδίους.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.