Συνέντευξη Τύπου “Νεότερα δεδομένα στη μεταμόσχευση ήπατος”

Tην Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε Συνέντευξη Τύπου με θέμα “Νεότερα δεδομένα στη μεταμόσχευση ήπατος”. Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος.

Συμμετείχαν οι εξής: κ. Χ. Θεοδωρίδου, Γενική Γραμματέας του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευμένων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω”, Σ. Καραταπάνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος, και Β. Παπανικολάου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων και Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τη δραματική μείωση των μεταμοσχεύσεων αλλά και την αναγκαιότητα ενεργοποίησης των αρμοδίων για την ανάπτυξη της μεταμοσχευτικής διαδικασίας στη χώρα μας, τόσο στο τομέα της προώθησης της δωρεάς οργάνων και ιστών όσο και της ασφάλειας και ποιότητας των μεταμοσχεύσεων.

Επίσης η Γ. Γραμματέας του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” κ. Χ. Θεοδωρίδου παρουσίασε και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταμοσχευμένοι λόγω της υπολειτουργικότητας του Ε.Σ.Υ. στη σημερινή δύσκολη εποχή. 

Επίσης υπήρξε ενημέρωση ότι το ανοσοκατασταλτικό φάρμακο Cetican (Everolimus) μπορεί να χρησιμοποιειθεί πλέον και για τη μη απόρριψη ηπατικού μοσχεύματος.

Για να παρακολουθήσετε τις συνεντεύξεις των τριών συμμετεχόντων στο DOCTOR CHANNEL πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις ομιλίες πατήστε εδώ.

Για να δείτε φωτογραφίες πατήστε εδώ.