Επίστολή προς Διοικητή Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βέργουλα Γ. – Αντίθεση για μετακίνηση συντονιστού μεταμοσχεύσεων

3 logos

Eπιστολή των πανελλήνιων συλλόγων μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων στο Διοικητή του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ Βέργουλα Γ. με σκοπό να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς την πρόθεση του να μετακινήσει τον ένα από τους τρείς συντονιστές μεταμοσχεύσεων του Γραφείου Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Β. Ελλάδος με συνέπεια, να αποδυναμοθεί το εν λόγω γραφείο με την τόσο σημαντική εργασία που προσφέρει στην προσπάθεια για την ανάπτυξη των μεταμοσχέύσεων στη χώρα μας.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.