Μειώσεις στις σύνταξης των ΑμεΑ ανάλογα τον ασφαλιστικό τους φορέα

Από τις πρόσφατες μειώσεις των συντάξεων  εξαιρούνται (ορθώς) οι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω αρκεί όμως να είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, με γνωματεύσεις Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής ΤΗΣΥΕ (άρθρο 1 παράγραφο 3 N.4111/2013) και παράγραφο 4 για τα Δωρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας.
Όμως από την εξαίρεση αυτή των μειώσεων στις συντάξεις έμειναν εκτός οι συνταξιούχοι με το ίδιο (80%) ή και μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, από
ασφαλιστικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έτσι για αυτούς ισχύει το αρθρ. 10 παρ. 4 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με ΦΕΚ Α’ 229/19.11.2012 όπου από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι των παραγράφων 1&2 του άρθρου 42 του Ν.1140/1981 δηλαδή μόνο οι τετραπληγικοί και παραπληγικοί ασθενείς.

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” καταδικάζει αυτή την κατάφορα άδικη και αντίσυνταγματική διάταξη διαχωρισμού των ΑμεΑ στην παροχή της σύνταξής τους ανάλογα τον ασφαλιστικό τους φορέα, επακόλουθο της εφαρμογής του μνημονιακού νόμου Ν.4093/2012.

Για αν διαβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.