Υποστηρικτική επιστολή για την Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υποστηρικτική επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” για την Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να αναγνωρισθεί ως Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων και Πολύπλοκων Νοσημάτων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο (ERN Rare Liver) για αναγνώριση και από την European Commission.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.