Αποδοχή δωρεάς

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι έγινε δεκτό το αίτημα μας από 3/3/2016 για δωρεά προς το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” από την Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας «ΑΙΓΕΑΣ».


Θα θέλαμε να ευχαριστίσουμε την Aστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας «ΑΙΓΕΑΣ» και ιδιαίτερα τον κ. Μαρτίνη Αθανάσιο για αυτή την τόσο ευγενική προσφορά που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των στόχων του σωματείου μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τα Άτομα με Αναπηρία και τους χρόνια πάσχοντες.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.