Κοινοποίηση προβλημάτων του μεταμοσχευτικού προγράμματος στον ΕΟΜ

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” προς τον Πρόεδρο κ. Καραμπίνη Ανδρέα, Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με σκοπό τη γνωστοποίηση των μεγάλων προβλημάτων του μεταμοσχευτικού προγράμματος της χώρας και αίτημα συνεργασίας προς την επίλυση τους.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.