Εκδήλωση Υπουργείου Υγείας “Η πραγματικότητα, η αναγκαιότητα και η προοπτική των μεταμοσχεύσεων στη Ελλάδα”

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” και ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων των Μεταμοσχεύσεων “Συνεχίζω” συμμετείχαν στην εκδήλωση για την παρουσίαση από το Υπουργείο Υγείας του νέου προσχεδίου για τις μεταμοσχεύσεις.

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” και ο Σύλλογος Μεταμόσχευσης Καρδιάς και Φίλων των Μεταμοσχεύσεων “Συνεχίζω” παρουσίασαν τις απόψεις τους όσον αφορά το νέο προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις αλλά και για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων, μέσω κοινού εκπροσώπου, του Προέδρου του “Συνεχίζω” κ. Καραφώλα Νίκου.

Για να δείτε φωτογραφίες πατήστε εδώ.

Για να δείτε σε video την τοποθέτηση του κ. Καραφόλα Ν. πατήστε εδώ.