Επιστολή προς Ε.Σ.Α.μεΑ. – Τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Στη τοποθέτηση του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.μεΑ. παρουσιάζονται οι κύριες προτεραιότητες τόσο για την επίτευξη των στόχων όσο και για την οργάνωση του “ΗΠΑΡxω”

Για να διαβάσετε την τοποθέτηση του πατήστε εδώ.