Επιστολή προς Ε.Ο.Μ. – Προτάσεις για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων και την προώθηση της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών

Επιστολή του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” προς το ΔΣ του Ε.Ο.Μ. με προτάσεις για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων και την προώθηση της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών στη χώρα μας. Προτάσεις που ζητάμε να εξεταστούν με προσοχή γιατί η χώρας μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη, όσον αφορά τη μεταμοσχευτική διαδικασία με τεράστιο κόστος στο κοινωνικό σύνολο.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.