Μη ψήφιση τροπολογίας για την εξομοίωση των μεταμοσχευμένων με τους μεταμοσχευμένους νεφρού

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας “Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας” χωρίς δυστυχώς να ψηφιστεί η προτεινόμενη τροπολογία 9 βουλευτών για την εξομοίωση των μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων με τους μεταμοσχευμένους νεφρού.

Παρόλο που ψηφίστηκαν 27 τροπολογίες, 16 υπουργικές και 11 βουλευτικές που κατέθεσε τόσο η συμπολίτευση, όσο και η αντιπολίτευση, η καθόλα δίκαιη τροπολογία για την εξομοίωση των μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων με τους μεταμοσχευμένους νεφρού δεν ψηφίστηκε.

Κατά συνέπεια η μη ισονομία και η μη ισοπολιτεία συνεχίζεται…

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” θα συνεχίσει τον αγώνα κόντρα σε κάθε παραλογισμό, με στόχο την ισονομία ανάμεσα στους μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” πατήστε εδώ. 

Η προτεινόμενη τροπολογία που δεν ψηφίστηκε είναι η ακόλουθη.

tropologiaisotitametamosxeymenoi