Ατομικές προσφυγές κατά των μειώσεων στις συντάξεις ΑμεΑ

Ανακοίνωση που καλεί τα μέλη του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” για ατομικές προσφυγές κατά του διαχωρισμού των ΑμεΑ στη μείωση της σύνταξής τους ανάλογα τον ασφαλιστικό τους φορέα. 

Επίσης στη συγκεκριμένη Ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε το Παράρτημα της από 02/07/2014 επιστολής του ΔΣ προς τα μέλη του “ΗΠΑΡxω” όπου πληροφορεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς και την προσφορά του Δικηγορικού Γραφείου.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ.