Επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Απαλλαγή από μειώσεις συντάξεων των ασφαλισμένων του Δημοσίου

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” αποστέλει επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να εφαρμοστεί η απαλλαγή στις μειώσεις των συντάξεων στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν. 4111/2013, που ισχύει από 01.01.2013.

Για να διαβάσετε την επιστολή πατήστε εδώ.