Συνάντηση του Υπουργού Υγείας Κικίλια Β. με τη Διαρκούς Ομάδα Εργασίας του Ι.Σ.Α.

Το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡxω” συμμετέχει στη Διαρκούς Ομάδα Εργασίας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο πλαίσιο των εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας στις 26/11/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, με σκοπό να παρουσιαστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς σε θέματα παροχής υγείας. Ποιο αναλυτικά:

Ο Πρόεδρος Πατούλης Γ., ο Α’ Αντιπρόεδρος Πατσουράκος Φ και τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ Κεχρής Ι., Μαρκάκη Λ., Χατζής Α., με τους εκπροσώπους των Συλλόγων Ασθενών που συμμετέχουν στην Διαρκή Ομάδα Εργασίας, παρέδωσαν στον  Υπουργό Υγείας  κ.Κικίλια Β. και στον Υφυπουργό κ. Κοντοζαμάνη Β., υπόμνημα με 16 προτάσεις που έχουν προκύψει από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη Δημόσια υγεία. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας άκουσε τις απόψεις όλων των εκπροσώπων των Συλλόγων Ασθενών παρέλαβε το υπόμνημα και διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη στη χάραξη της πολιτικής του Υπουργείου.

Ειδικότερα οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1. Αύξηση του προϋπολογισμού για τη Δημόσια Υγεία στο επίπεδο του μέσου όρου της ΕΕ

2. Στελέχωση των Δημόσιων νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σε όλες τις ειδικότητες.

3. Η ανάπτυξη, η βελτίωση της στελέχωσης και της οργάνωσης, ο εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας και της τεχνολογίας των Δημόσιων Δομών ΠΦΥ και ιδιαίτερα σε μακρινές και απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές, με θέσπιση ειδικού προγραμματισμού και κινήτρων προσέλκυσης επιστημόνων υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτές.

4. Προτείνεται η αύξηση ευρύτερα των πόρων που διατίθενται για την ΠΦΥ με διακριτούς κωδικούς χρηματοδότησης τόσο σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, στους προϋπολογισμούς των Υγειονομικών Περιφερειών και των περιφερειών της χώρας (μέσω άντλησης πόρων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα), όσο και για τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΟΠΥΥ της ΠΦΥ στον Ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια ιδιαίτερα εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Στόχος είναι να επενδυθούν οι σχετικοί πόροι με τη προοπτική να συσχετίζονται με το αποτέλεσμα και το όφελος που θα συνδέεται με τη βελτίωση των δεικτών της υγείας του πληθυσμού.

5. Χρηματοδότηση νέων θεραπειών και εξετάσεων από νέο κωδικό ξεχωριστό των υπαρχόντων, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο υπάρχων προϋπολογισμός

6. Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενούς με ειδικότερη έμφαση στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

7. Θεσμοθετημένη εκπροσώπηση των εκπροσώπων των συλλόγων ασθενών στην λήψη αποφάσεων για την Δημόσια Υγεία.

8. Παράλληλη χορήγηση φαρμάκων από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και φαρμακεία νοσοκομείων με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία ή ξεχωριστός κωδικός προς ασθενείς.

9. Ψυχική στήριξη – ψυχολογική υποστήριξη σε ομάδες ασθενών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών τους.

10. Κάρτα αναπηρίας, χωρίς δημοσιοποίηση πάθησης ή χωρίς ποσοστό αναπηρίας.

11. Στελέχωση των ΚΕΠΑ με όλες τις ειδικότητες ιατρών και ανάλογα με την πάθηση του ασθενή που εξετάζεται να υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα ιατρού.

12. Δημιουργία δημόσιων δομών κέντρων αποκατάστασης και φιλοξενίας ασθενών.

13. Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού πρέπει να υπάρχει ως δικαίωμα και όχι υποχρέωση του ασθενή με δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στον ειδικό ιατρό χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping).

14. Συνύπαρξη και παράλληλη λειτουργία Δημόσιου και ιδιωτικού φορέα με επαρκή χρηματοδότηση για εξασφάλιση και ομαλή λειτουργία τους.

15. Εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων που έχουν ήδη εκπονηθεί και αναρτηθεί στο Υπουργείο Υγείας και ολοκλήρωση όσων απομένουν με παράλληλη ψηφιοποίησή τους από την ΗΔΙΚΑ.

16. Η κατάργηση της συμμετοχής στις εξετάσεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών είναι προς τον σωστό δρόμο αυτό όμως θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού και ξεχωριστή χρηματοδότηση για να μην αυξηθεί υπέρμετρα το clawback των εργαστηρίων, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα σημαίνει σημαντική επιβάρυνση των εργαστηρίων που αυτά στην ουσία επωμίζονται την κοινωνική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Η συμμετοχή των ασθενών στις εξετάσεις θα πρέπει να γίνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Επίσης, η εκπρόσωπος του Σωματείου μας κ Θεοδωρίδου Χ. παρουσίασε τα αίτια για τα πενιχρά αποτελέσματα της μεταμοσχευτικής διαδικασίας στη χώρα μας. Ζήτησε επίσημο ραντεβού από τον Υπουργό Υγείας για να παρουσιάσει αναλυτικότερα τα προβλήματα αλλά και να καταθέσει τις λύσεις που προτείνουμε. Ο Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία θα συνεχιστεί με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Στη Διαρκή Ομάδα Εργασίας του ΙΣΑ και των Συλλόγων Ασθενών συμμετέχουν οι κάτωθι :

 • ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER KAI ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΕΛΟΔΙ)
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΛΛΟΚ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ Για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS
 • ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑΣΠΑΜΑ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΦΛΟΓΑ»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ «Κ.Ε.Φ.Ι»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ  ΠΝΕΥΜΟΝΑ «ΣυνεχιΖΩ»
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «HΠΑΡxω»

Για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες από την συνάντηση πατήστε εδώ.